Referat Generalforsamlingen

Printervenlig version
Onsdag 1. marts 2017 kl. 20,00 I Vellev IF klubhus 
 
Beretning fra formanden 
Første beretning fra Steen Bach. 
Et spændende og travlt år, der har haft flere succeser – vil fremhæve samarbejde foreningerne i mellem, hvilket f- eks udmøntede sig i, at der i samarbejde blev købt et telt. 
Økonomisk har det været et godt år – mere information senere. 
Sommerfesten sker kun pga. den store hjælp fra frivillige, der hvert år bidrager – det takker foreningen for mange gange. 
Djurs Sommerlandtur samt tur til Randers Badeland har været stor succes og mange deltagere. 
 
De kommende år har vi enkelte udfordringer – en af de større er manglen på børn og unge, hvilket dog er et samfundsproblem og ikke kun foreningen. Foreningen begynder dog et samarbejde med DBU samt DGI der skal sætte mere fokus på aktiviteterne i foreningen. 
 
I uge 30 er der Nimbustræf hvor der forventes 350 veteran motorcykler. som gæster Vellev by.  
 
Sidst takkes der for alle de frivillige der hvert år sætter en masse af deres fritid i klubben uden dem var der ingen foreningen – ydermere skal der lyde en stor tak til Bent Kjær for, fortsat at hjælpe med sponsorarbejdet og hjælpe Steen med posten som Formand. 
3. Beretning fra udvalgsformændene. 
a. Gymnastik 
Vi har 2 hold: Forældre/barn ledet af Line Drejdal. Et stort hold med 10 familier. 
Ren og hop ved Anita Rohde og Michael med 15 børn. To dejlige hold som laver opvisning på Friskolen Vellev lørdag den 25 marts kl. 10.  Hvor alle er velkommen. 
 
Vi er ved at købe nogle skumhynder til de mindste i samarbejde med Børnehaven, håber de når at komme inden vi slutter i år. 
 
Tak for det gode samarbejde vi har haft. 
b. Squaredance 
21 dansere bliver lede af Karen Pedersen i Vellev forsamlingshus hver tirsdag hele vinter halvåret. Tak Karen som tage sig af det hele og også arrangere dans i efterårsferien, så der er andre klubber som kommer til Vellev. 
 
c. Badminton 
Alt er ved det gamle. Vi har 18 der spiller, fordelt på 5 hold. De hygger sig med Smørrebrød og øl, mandag den 20 marts. Vellev IF er vært. 
 
Tak til trofaste spillere og de ny. 
Forespørgsel på, om man fremover kan booke baner. Det er på tegnebrættet, men er ikke kommet op at køre. Der er mulighed for det på sigt.  
d. Petanque 
Alt er som det plejer og dem, der spiller styrer det ret beset selv. 
 
e. Bueskydning 
Bueskydning er vokser i år, vi er oppe på 12 medlemmer, super dejligt. En del børn er startet. Kim Bak tager sig godt af dem. 
 
f. Ungdomsfodbold 
Lasse beretter at der godt kun bruge flere hold. Men manglen på børn gør det svært. Der er startet flere hold. U6/7, u15 piger og et drengehold. De fleste hold ser ud til at fortsætte til efteråret. 
Som beretter tidligere er der startet et samarbejde med DBU omkring at gøre fodbold mere attraktivt i Vellev IF. 
Sidst takkes der til alle de frivilligere trænere der klarer alt arbejdet. 
 
g. To-Do 
Maling af klubhuset er, både indvendig og udvendigt i løbet af 2016. 
Der roses for det gode vedligehold af bandereklamer. 
 
h. Seniorfodbold
2016-sæsonen er gået efter planen. Der spilles mange kampe – hvor der ikke er tilbagegang på antallet af spillere. Både Serie 4 og 6 består hovedsageligt af unge spillere, hvilket tegner godt for fremtiden. Herrerne spillede både forår og efterår i serie 4 med placeringer i den gode ende. Vi har et godt ungt hold som på sigt nok skal rykke op igen. Serie 6 klarede sig rigtigt fint med mange unge spillere. 
 
Kvinderne er og bliver vores problembarn. Det er desværre meget svært af bygge et hold op, fordi spillerne er meget lidt loyale over for klubben. De rykker rask væk rundt mellem klubberne. Vi har brugt mange ressourcer og kræfter på kvinderne, men vi har nu valgt at sige stop og bruge kræfterne på ungdommen og herrerne 
 
Mht. Old Boys er der opstået et rigtigt godt samarbejde med Ulstrup IF da begge hold har været tyndbesat. Det har givet to hold der skiftes til at spille i Vellev og Ulstrup. Den nye sæson starter op inden længe på samme vilkår. Vi har to fælles hold; +45 og +55. som på skift har spillet i Ulstrup og Vellev 
 
En stor tak til alle dem der har hjulpet til i seniorafdelingen i 2015: 
- Jan Madsen, (træner), Jeppe Nielsen (holdleder serie 6) Flemming Tobberup (oldboys)
- Vaskekoner: Helle og Methea 
- Opkridtning af baner: Jørn 
- Klubhuset 
Vi ser frem til sæsonen 2017, hvor vi igen har et rigtigt godt trænerteam på plads og vi indbyder alle til at komme op på stadion for at se noget rigtig godt fodbold
i. Sponsor 
Der er et godt samarbejde med Bent Kjær omkring anskaffelse af sponsorer. 2016 har været et rigtig godt sponsor-år. Der har været fokus på at fastholde nuværende sponsorer i stedet for at udvide. 
2016 blev et godt sponsorår for Vellev IF, med god fastholdelse af de fleste af vores sponsorer. Vi mærker stadig en stor interesse og velvilje fra lokalsamfundet. Det er blevet ekstra vigtigt efter da vi stadig har tilbagegang i medlemmer. Vi tilbyder sponsorerne mange forskellige muligheder for at støtte: 
- Bandereklamer: ca 50 styk på stadion   
- Reklameskilte på klubhus: 20 styk  
- Sponsorbolde  
- Tryk på spillesæt til finansiering af spillesæt:  
- Tryk på klubdragter som betyder at spillerne kan købe til meget fordelagtige priser: 
- Salg af 1. holdets spilletrøjer, både herre og kvinder   
- Sommerfest 
- Annoncesponsorer: Fodboldturnering, grisefest, telt… 
- Gevinstsponsorer: Tombola, Petanque. 
- Boldsponsorerer synlig med planche på Klubhuset. 
- Sponser Løb og cykelløb 
Vi vil sige mange tak til sponsorerne for 2016 og håber de også i 2017 vil bakke klubben op, for uden deres hjælp må vi helt klart skærer ned på aktivitetsniveauet. 
f.     Bordtennis 
Der har været et samarbejde med Team Nørreå hvor de spillere der har været i klubben kunne træne og spille turnering.
g.    Flag-Football 
Vi har forsøgt at starte sporten op de sidste to år. Men må erkende at det ikke er lykkedes og er derfor lukket ned igen. 
h.    Klubaften
Ca. 40 børn holder klubaften på Friskolen hver anden onsdag. Gitte Norborg holder styr på det hele i samarbejde med forældre. Godt et gammelt initiativ blev taget op i gen, så mange af de indkøbte kreative ting kan komme i brug igen. 
 
4. Godkendelse af regnskab. 
Regnskabet er gennemgået af Lotte. 
 
For fodbold er flere poster ligger på samme niveau som sidste år. Flere med et positivt ryk. F. eks er udgifter til træner ledere faldet med omkring kr. 25.000,-. Det er første gang i flere år, der er plus på fodboldsiden. Det skal dog tages i betragtning at Sport Direct er gået konkurs – hvilket fremover vil have em negativ indvirkning på resultatet. 
 
På trods af konkursen af sport Direct er der et årsresultat, der giver plus på lidt over kr.27.000,- hvorimod et negativt fra sidste år. 
Regnskabet er godkendt af alle. 
5. Indkomne forslag 
Ingen indkommende forslag i år. 
6. Formand (lige år)
Ikke til valg i år  
7. Bestyrelsesmedlemmer 
Lise Lotte Holm Hansen foreslås til genvalg 
Rasmus Jensen og Henrik Nielsen samt Kenneth Drasbech Hansen foreslået til nyt medlem
Hvilket efter vedtægterne opfylder kravene til bestyrelsen. 
8. Suppleanter
Anita Rohde valgt til 1. suppleant 
Flemming Tobberup valgt til 2. suppleant  
9. Revisorer
Mette Laursen er genvalgt  
10. Revisorsuppleant 
Per Kibsgaard vælges som revisorsuppleant 
11. Eventuelt 
Intet til eventuelt.