Børneattester

Printervenlig version

Information til alle trænere og ledere som arbejder med børn under 15 år.
 
Folketinget har 16. Juni 2005 vedtaget en lov om indhentelse af børneattester på nye trænere og ledere som arbejder med børn under 15 år.
 
Vellev IF har valgt følgende procedure for at håndhæve denne lov:
 
Alle trænere og ledere som er tilknyttet børn under 15 år skal tjekkes, og dette sker 1 gang pr år, da vi ikke kan være sikker på at få noget at vide, hvis en får en dom, efter at der er indhentet attest.
 
Vedlagte "samtykke erklæring" udfyldes og returneres til Vellev IF i vedlagte frankerede kuvert.
 
Denne "samtykke erklæring" og "børneattest", kopi er vedlagt, udfyldes og indsendes af Vellev IF til Det Centrale Kriminalregister
 
I tilfælde af positiv børneattest har Vellev IF besluttet at denne sendes til DGI, så attestens indhold kan blive behandlet på en professionel måde.
 
I Vellev IF er det kun formand og næstformand som håndterer alle oplysninger i forbindelse med børneattester, og det understreges at der er tavshedspligt, og at denne også gælder efter at disse personer er udtrådt af bestyrelsen.
 
Hvis man uberettiget videregiver oplysninger fra registeret, kan man straffes.
 
PS: Hvis foreningerne ikke indhenter disse børneattester, kan foreningen straffes med bøder. 
 
Har du behov for yderligere oplysninger bedes du kontakte formand eller næstformand.

UDFYLD OG UDSKRIV BØRNEATTEST