Generalforsamling 2015

Printervenlig version

Torsdag 5. marts kl. 20.00 2015

 

Efter at Knud Erik Andersen var valgt til dirigent til generalforsamlingen i Vellev IF, var der beretning fra Formand Bent Kjær, Derefter var der beretning fra de forskellige udvalg.

Efter Beretningerne var der en kort gennemgang og godkendelse af regnskab, med et mindre underskud på 5738,77 kr.

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Lotte Holm Hansen og Jette Sandris modtog genvalg. Erik Holm Hansen og Paw Christiansen ønskede ikke genvalg.  Per Kibsgaard og Simon Stenholt blev valgt til den nye bestyrelse.

Erik Holm Hansen og Paw Christiansen takkes for deres store indsats i bestyrelsen.

Som Suppleanter blev Rasmus K. og Flemming Tobberup valgt. Revisorer er fortsat Jørn Jeppesen, der modtog genvalg og revisorsuppleant er Anders Stordahl.